Polityka prywatności – RODO

Niniejszym informujemy że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych jest Agencja Mobilni Barmani Grzegorz Wydok z siedzibą w Zabrzu 41-800 przy ul. Damrota 35/1, posiadająca NIP 648 259 03 15
 2. Dane do kontaktu
  adres e-mail: biuro@mobilni-barmani.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania
– Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji wiążących umów (podstawa z art.6 ust.1 lit.a i b RODO);
– W przypadku przekazania danych na podstawie zgody informuję, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 1. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  firmom prawniczym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania
  przygotowawczego, biurom rachunkowym (także jako podmiotom przetwarzającym)
 2. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane przechowujemy przez okres obowiązywania umowy oraz okres wymagany dla przechowywania dokumentów
zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Pani/Panu przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej.
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie danych jest warunkiem realizacji umowy

Brak podania danych skutkuje:

 • brakiem możliwości realizacji umowy